ចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួន

  Categories : 书本 Brand : You Can Win  |  17-Nov-19 512 Views

មាតិការ :

ហេតុផលដែលនាំអោយមនុស្សធ្វើអាជីវកម្ម
 1. ពួកគេសម្លឹងឃើញឪកាសចំណេញ
 2. ពួកគេមានមហិច្ចតាចំពោះរឿងទ្រព្យសម្បត្តិ
 3. ពួកគេធុញទ្រាន់ក្នុងការធ្វើការងារអោយអ្នកដទៃ
 4. ពួកគេចង់មានបានដោយស្នាដៃខ្លួនឯង
 5. ពួកគេចង់មានភាពឯករាជ្យ
 6. ពួកគេចង់បញ្ចេញសមត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួន
 7. ពួកគេចង់មានឧត្តមភាព និង កិត្តិយសនៃជីវិត
 8. ពួកគេចង់បានសេរីភាពនៃជីវិត
 9. ពូួកគេចង់សម្រេចសុបិន
ដើម្បីក្លាយជាអ្នកជំនួញ
 1. ត្រូវមានសេចក្តីប្រាថ្នា  “ចង់ក្លាយជាអ្នកជំនួញ”
 2. អ្នកត្រូវផ្លាស់ប្តូរការគិត ត្រូវគិតអោយដូចអ្នកជំនួញគិត
 3. ត្រូវជឿជាក់ថាជោគជ័យ
 4. ត្រូវប្រកាន់យកឥរិយាបទជាអ្នកជំនួញ
 5. ត្រូវមានទម្លាប់ជាអ្នកជំនួញ
ដើមទុនពិតប្រាកដនៃជំនួញ
ធនធានមនុស្សពិតប្រាកដ
 1. ធនធានខួរក្បាល
 2. ធនធានបេះដូង
 3. អវយវៈ
 4. ធនធានពេលវេលា
បុគ្គលិកលក្ខណៈ និង គុណសម្បត្តិដែលអ្នកអាជីវកម្មត្រូវមាន
 1. អ្នកត្រូវមានគោលដៅច្បាស់លាស់
 2. អ្នកត្រូវមានផែនការប្រចាំថ្ងៃ
 3. អ្នកត្រូវមានទម្លាប់ចាប់ផ្តើមឥឡូវនេះ
 4. អ្នកត្រូវមានឆន្ទៈ
 5. អ្នកត្រូវតែតស៊ូព្យាយាម
 6. អ្នកត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែង
 7. អ្នកត្រូវមានសេចក្តីក្លាហាន
 8. អ្នកត្រូវហ៊ានប្រថុយប្រថាន
 9. អ្នកត្រូវហ៊ានទទួលខុសត្រូវ
 10. អ្នកត្រូវមានភាពច្បាស់លាស់ប្រាកដប្រជា
 11. អ្នកត្រូវមានមហិច្ចតា តែមិនត្រូវមានចិត្តលោភលន់ឡើយ
 12. អ្នកត្រូវមានឥរិយាបទត្រឹមត្រូវ
 13. អ្នកត្រូវមានភាពស្មោះត្រង់
 14. អ្នកត្រូវចេះចាត់ចែងការងារ
 15. អ្នកត្រូវមានភាពជាអ្នកដឹកនាំ
 16. អ្នកត្រូវមានការទំនាក់ទំនងល្អ
 17. អ្នកត្រូវមានចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយ
 18. អ្នកត្រូវមានការជឿជាក់លើខ្លួនឯង
គុណសម្បត្តិ និង គុណវិបត្តិនៃការធ្វើអាជីវកម្ម
ប្រើប្រាស់ដោយសន្សំសំចៃក្នុងការធ្វើអាជីវកម្ម
 1. ធ្វើអាជីវកម្មដែលអ្នកចេះ
 2. ចូលលុយគ្នាធ្វើជាក្រុម
 3. ធ្វើអាជីវកម្មណាដែលចំណាយលុយតិច
 4. ចូរធ្វើជាលក្ខណៈតូចសិន
 5. ចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មជាលក្ខណៈគ្រួសារ
 6. ប្រើប្រាស់ទីតាំងឆ្ងាយពីសាធារណជនបន្តិច
 7. ប្រើប្រាស់អាគារតូចល្មម
 8. ត្រូវប្រើបុគ្គលិកឲខ្វះ កុំអោយសល់
 9. កុំស្តុកទំនិញច្រើនពេក
 10. ត្រូវចេះសន្សំរបស់ប្រើប្រាស់ផ្សេងៗ
 11. ចូរប្រវាស់អ្វីដែលអាចប្រវាស់បាន
 12. ត្រូវចេះសុំ
 13. ត្រូវចេះខ្ចី
 14. ត្រូវចេះជួល
 15. ត្រូវចេះទិញ
 16. ត្រូវប្រើឧបករណ៏ និង សម្ភារចាស់ (ជជុះ)
បង្កើតក្រុមធ្វើអាជីវកម្ម
 1. តើក្រុមគឺជាអ្វី?
 2. សារសំខាន់នៃការបង្កើតក្រុម
 3. មូលហេតុដែលនាំអោយមនុស្សមួយចំនួនមិនចង់ចូលរួមបង្កើតក្រុម
 4. មូលហេតុដែលនាំអោយសមាជិកចាក់ចេញពីក្រុម
 5. របៀបបង្កើក្រុម
 6. វិធីសាស្រ្តស្វែងរកមូលនិធិ “ដើមទុនធ្វើអាជីវកម្ម”
 7. ឥរិយាបទនៃចិត្តគំនិតអវិជ្ជមាននៃសមាជិកក្រុម
 8. ក្រុមការងារមិនល្អ
អំពីអាជីវកម្ម
 1. និយមន័យនៃអាជីវកម្ម
 2. ចំណុចសំខាន់ដែលចូលរួមក្នុងដំណើរការអាជីវកម្ម
 3. ប្រសិទ្ឋិភាបអាជីវកម្ម
ប្រភេទផលិផល និង​ ទីផ្សារ
 1. ផលិតផលចាស់ទីផ្សារចាស់
 2. ផលិតផលថ្មីទីផ្សារចាស់
 3. ផលិតផលចាស់ទីផ្សារថ្មី
 4. ផលិតផលថ្មីទីផ្សារថ្មី
ប្រភេទអាជីវកម្មដែលអាចបើកជិតគ្នាបាន
 1. ផលិតផលជំនួសគ្នា
 2. ផលិតផលបំពេញគ្នា
 3. ផលិតផលមានដៃគូរ
 4. ផលិតផលសហការ
 5. ផលិតផលមេកូន
គម្រោងអាជីវកម្មមួយ
 1. ការដាក់ឈ្មោះ ក្រុមហ៊ុន (Brand Name)
 2. ការប្រើប្រាស់រូបសញ្ញាសំគាល់(Brand Mark)
 3. បាវចនានៃអាជីវកម្ម
 4. គោលបំណង
 5. ចក្ខុវិស័យ
 6. បេសកម្ម
 7. ផែនការសកម្មភាព
 8. យុទ្ឋសាស្រ្ត
 9. គោលនយោបាយនៃការគ្រប់គ្រង
 10. រចនាសម្ព័ន្ឋ
 11. ចាត់ចែងតួនាទីភារកិច្ច្
 12. គម្រោយចំណាយ
 13. ផែនការហិរញ្ញវត្ថុ
បរិយាកាសអាជីវកម្ម
 1. លក្ខណៈភូមិសាស្រ្ត
 2. អំពីនយោបាយ
 3. អំពីប្រជាជន
 4. អំពីសេដ្ឋកិច្ច
វិភាគស្វត SWOT
 1. ចំណុចខ្លាំង (Strength)
 2. ចំណុចខ្សោយ (Weakness)
 3. ឪកាស (Opportunity)
 4. ការគំរាមគំហែង (Threat)
វិធីសាស្រ្តដែលគួរធ្វើចំពោះដៃគូរប្រកួតប្រជែង
 1. ត្រូវស្គាល់សត្រូវអោយបានច្បាស់លាស់
 2. ត្រូវស្គាល់ខ្លួនឯងឲបានច្បាស់
 3. ប្រើយុទ្ឋសាស្រ្តឈ្នះដាច់
 4. ប្រើយុទ្ឋសាស្រ្តឈ្នះ-ឈ្នះ
ការចាប់ផ្តើមអាជីវកម្ម
 1. ទីតាំងចាប់ផ្តើម
 2. អំពីផលិតផល
 3. អំពីសេវាកម្ម
 4. អំពីតម្លៃ
 5. ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម
ប្រុងប្រយ័ត្នរឿងខ្លះក្នុងកិច្ចការអាជីវកម្ម
លក្ខណៈ ទាក់ទាញអតិថិជនរបស់អ្នកលក់
 1. អ្នកលក់ត្រូវស្លៀកពាក់ឲបានសមរម្យ
 2. អ្នកលក់ត្រូវមានអំណរសាទរ និង សេចក្តីរីរាយជាប្រចាំ
 3. អ្នកលក់ត្រូវញញឹមទៅកាន់អតិថិជន
 4. អ្នកលក់ត្រូវចេះធ្វើភារវកិច្ចចំពោះអតិថិជន
 5. អ្នកលក់ត្រូវចេះបង្ហាញដោយស្តែងចេញនូវសមានចិត្តដ៏ប្រពៃចំពោះអតិថិជន
 6. អ្នកលក់ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអតិថិជន
 7. អ្នកលក់ត្រូវតែឧស្សាហ៏ចំពោះអតិថិជន
 8. ត្រូវធ្វើជាអ្នកលក់ដ៏ឆ្លាត តែសុភាពរាបសា
 9. អ្នកលក់ត្រូវមានភាពច្បាស់លាស់
 10. អ្នកលក់ត្រូវមានភាពស្មោះត្រង់
 11. អ្នកលក់ត្រូវមានចំណេះដឹងផលិតផលឬសេវាកម្ម
 12. អ្នកលក់ត្រូវផ្តល់ពត៏មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដល់អតិថិជន
 13. អ្នកលក់ត្រូវគិតអំពីអ្វីដែលអតិថិជនចង់បាន ឬ ត្រូវការ
 14. អ្នកលក់ត្រូវតែចូលចិត្តការលក់
 15. អ្នកលក់មិនត្រូវប្រកែកនឹងអតិថិជន
 16. អ្នកលក់ត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲអតិថិជនយល់ថាគេសំខាន់
 17. អ្នកលក់ត្រូវស្តាប់អតិថិជនឲបានច្រើន
 18. អ្នកលក់មិនត្រូវរអ៊ូរឡើយ
 19. អ្នកលក់មិនត្រូវតិះដៀលអ្នកដទៃ
 20. អ្នកលក់មិនត្រូវបង្ខំឲអតិថិជនជឿឬទិញឡើយ
 21. អ្នកលក់មិនត្រូវមានទំនោរនិន្នាការទៅរកតែម្ខាងនោះទេ
 22. ត្រូវចេះសរសើរអតិថិជន
 23. អ្នកលក់ត្រូវហ៊ាននិយាយចំណុចអវិជ្ជមាននៃផលិតផល ឬ សេវាកម្មរបស់ខ្លួន
ប្រភេទអ្នកទិញ
 1. អតិថិជនរំពឹងទុក​ (Prospect)
 2. អតិថិជនទូទៅ (Client)
 3. អតិថិជនជាប្រចាំ (ម៉ូយ)
 4. អ្នកប្រើប្រាស់ ឬ អតិថិជនប្រើប្រាស់ (Consumer)
 5. អ្នកគាំទ្រ (Advocate)
 6. អ្នកដើរទិញទំនិញ ឬ ដើរទិញអីវ៉ាន់ (Shopper)
 7. អ្នកទិញសំរាប់ស្តុក (Buyer)
 8. អ្នកទិញទំនិញជឿ (Purchaser)
មូលហេតុដែលនាំអោយអាជីវកម្មបរាជ័យ
 1. ជ្រើសរើសអាជីវកម្មខុស
 2. អត់មានគម្រោងអាជីវកម្ម
 3. ទំនិញ (ផលិតផល ឬ សេវាកម្ម) គ្មានគុណភាព
 4. មិនមានការផ្សព្វផ្សាយទូលំទូលាយជាប្រចាំ
 5. ខ្សោយយុទ្ឋសាស្រ្តទីផ្សារ
 6. អត់មានរចនាសម្ព័ន្ឋការងារត្រឹមត្រូវ
 7. ជ្រើសដៃគូរខុស
 8. ជ្រើសរើសបុគ្គលិកខុស
 9. មិនរក្សាការសម្ងាត់ផ្សេងៗ
 10. អត់ចេះចាត់ចែងហិរញ្ញវត្ថុ
 11. ធ្វើអាជីវកម្មច្រើនក្នុងពេលតែមួយ
 12. អត់ទាន់មានច្បាប់ត្រឹមត្រូវ
 13. អត់ព្រមប្រើប្រាស់បចេ្ចកទេសថ្មី
 14. ធ្វើអាជីវកម្មតាមគេ

ទំនាក់ទំនងផ្នែកលក់​ :

Tel: (+855) 085 777 843 (Cellcard) / 086 800 711 (Smart) / 097 97 15050 (Metfone) 

អាស័យដ្ឋាន​​​ :

ផ្ទះលេខ 652 ផ្លូវជាតិលេខ២ សង្កាត់ចាក់អង្រែក្រោម ខ័ណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ។

បញ្ចាក់​​​ :

យើងខ្ញុំមានសេវាដឹកជញ្ចូនដល់ទីកន្លែង

*** ថ្លៃដឹកមួយលើក 1.25$ / 1.50$ / 2.00$ / 2.50$ 

*** តែបើទិញចាប់ពី 4 ក្បាលឡើង Free​ ដឹកជញ្ចូន